Федерація ПЕАНО

Порядок реєстрації метаданих

1. Вступ

Цей документ є доповненням до Загальних правил та Технічного регламенту Федерації ПЕАНО і використовує ту ж саму термінологію. Там, де цей документ не узгоджується із Загальними правилами або Технічним регламентом, останні мають пріоритет.

2. Загальний порядок

Будь-яка організація, що задовольняє вимогам розділу "3. Вимоги до участі в Федерації" Загальних правил Федерації може приєднатись до Федерації в ролі IdP або SP. Для вступу потрібно направити запит на контактну електронну адресу ПЕАНО:

Запит на набуття членства повинен бути підписаний офіційним представником організації-кандидата і мусить містити:

Координатор Федерації затверджує цей запит.

Всі нижчеописані процедури стосуються участі у Федерації ПЕАНО. Для об'єднання федерацій (таких як eduGAIN) організація повинна явно висловити свою згоду на приєднання перед тим, як її метадані будуть включені в групу метаданих, що розповсюджуються в об'єднанні федерацій.

3. Порядок реєстрації IdP

Для реєстрації в Федерації кожний IdP має бути затверджений Координатором Федерації.

Всі IdP повинні

Після позитивного висновку Координатора Федерації опис IdP додається в метадані Федерації ПЕАНО.

4. Порядок реєстрації SP

Для реєстрації в Федерації кожний SP має бути затверджений Координатором Федерації.

Новий учасник, що не є членом Асоціації УРАН, повинен укласти відповідну угоду з Координатором Федерації, що підписується офіційними представниками обох сторін.

Всі SP повинні

Після позитивного висновку Координатора Федерації опис SP додається в метадані Федерації ПЕАНО.

5. Порядок внесення змін в метадані

IdP/SP адміністратор може пізніше оновити метадані організації. Запит на оновлення не вимагає повторного затвердження Координатором Федерації, якщо тільки не змінюються істотні метадані (entityID, атрибути scope).

Координатор Федерації може виправляти або змінювати метадані Федерації будь-коли з метою, наприклад,

тощо.

6. Використані джерела

При створенні цього документу використовувались